Κατηγορίες
Welcome to Collector's Shop International LTD

Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α' 1913-1922

Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α' 1913-1922

Ο Κωνσταντίνος Α΄ (ή ΙΒ΄) (2 Αυγούστου 1868 - 11 Ιανουαρίου 1923) ήταν Βασιλιάς των Ελλήνων τις περιόδους 1913-1917 και 1920-1922. Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, από τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους, την αντιπαράθεσή του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Εθνικό Διχασμό ως τη Μικρασιατική Καταστροφή

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.