Κατηγορίες
Welcome to Collector's Shop International LTD

Βασιλιάς Γεώργιος Β' 1935-1940

Βασιλιάς Γεώργιος Β' 1935-1940

Ο Γεώργιος Β΄, Βασιλεύς των Ελλήνων, ήταν βασιλιάς στο Βασίλειο της Ελλάδας κατά τα διαστήματα 1922-24 1935-1941 και 1946-1947 και πρωθυπουργός από τις 19 Απριλίου 1941 μέχρι τις 22 Απριλίου 1941.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.