Κατηγορίες
Welcome to Collector's Shop International LTD

Κύπρος

Κύπρος

Το Collector's Shop International είναι περίφανο για την αποκλειστική Αντιπροσώπευση των Κυπριακών ταχυδρομείων στην Ελλάδα

Η πώληση των γραμματοσήμων του τρέχοντος έτους είναι στην ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ των γραμματοσήμων καθ'όλη τη διάρκεια του έτους

Πάρα πολλοί Φιλοτελιστές παγκοσμίως προτειμούν τη συλλογή των Κυπριακών γραμματοσήμων για πολλούς λόγους

  • Έχουν υπέροχα σχέδια
  • Πολύ χαμηλό τιράζ και γίνονται ανάρπαστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
  • Εξαιτερική ποιότητα χαρτιού και γόμας
  • Πολύ χαμηλή ονομαστική αξία.